Är allt på internet tillåtet och lagligt?

En vanlig förekommande fråga när vi pratar om internet, media och publicering är om allt är fritt på internet? Gäller inga lagar eller regler där? Men så är inte fallet. Alla länders lagar gäller för användarna där och myndigheter som har hand om att utreda brottsligheten ska utreda sådana ärenden. Spridning av barnpornografi, piratkopierat innehåll osv är olagligt. Vad som står i lagboken i Sverige gäller också på internet. Men ibland blir det problematik när vissa delar av innehållet publiceras på internetservrar som står placerade i andra länder, så gäller i princip deras lagar men polis och andra myndigheter brukar samarbeta med olika länder om ärendet är allvarligt.
Mer om media och publicering på internet, vi har hittat en bra guide från lärarnasnyheter.se där man har skrivit ut en lathunds-liknande text för lärare. Om hur de ska hantera publicering osv på och utanför internet. Vi tänkte skriva om vissa delar som vi också tycker är viktiga.

Video

Ska man visa upp video från tv-kanaler och filmer för mer än en person så gäller vissa regler. Det går att applicera på andra ställen än i klassrummet med här använder vi deras guide, så skolan finns med där. Klipp och program från Svtplay får visas upp i klassrummen och andra program får visas upp i allmänna rum. Däremot filmer får inte visas upp på allmänna platser utan tillstånd, detta får endast ske i slutna rum, t.ex. klassrum. Att spela upp filmer i en skolaula får man inte göra och anordna egna ”filmkvällar”.
På Youtube finns det mycket bra material som lämpar sig till både utbildning och annan användning. I regel får man visa upp allt som läggs ut på Youtube, om inte klippet är piratkopierat från början. Ett tips är att kolla på vilken licens klippet har. Klicka på ”visa mer” under klippet och står det ”Standardlicens för Youtube” så ska det inte vara någon fara. Men har videoklippet en annan licens kan det vara bra att kolla upp det före uppvisningen.

Bilder

Det kan vara svårt att avgöra vad man får och inte får göra med bilder från internet. Skolkopieringsavtalet gör så att en viss del går att återpublicera från tidningar och böcker. Men är bilderna av kommersiell art träder upphovsrättslagen in och du får inte återpublicera dessa utan att ha upphovsmakarens tillåtelse. Sedan finns det speciella webbplatser på internet där det går att hämta hem bilder helt gratis, men bara om man anger vilken som har gjort bilden. Upphovsmakaren till bilden/bilderna har skänkt bort dem gratis till allmänheten. Om han eller hon kräver att denne attribueras intill materialet så måste man göra det. Om det står att den är helt fri så får man göra vad man vill. Det brukar stå vad som gäller med bilden innan man laddar hem den.

Här är en lista på webbplatser där du kan ladda hem bilder gratis.

Morguefile

Flickr

Wikimedia

Open Clipart

DK Clipart

Läs dock igenom villkoren först. Det är också bra källor om du vill skaffa bilder till din blogg eller webbplats.