Cookies -Övervakad på internet

En webbkaka, eller som vi i dagligt tal kallar det cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be om att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakorna skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen, så är det möjligt för serven att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (om den är känd), Syftet med detta kan vara att användaren Inte ska behöva fylla in sina inloggningsuppgifter varje gång eller ange språkval, samt andra inställningar vid varje besök av en sida.

Cookis kan också användas för att få individanpassad reklam, baserad på tidigare sökningar och köp. Du kanske känner igen att produkter som du har googlat på kan dyka upp som annonser på facebook? Detta beror alltså på denna webbkaka som sparar ner din information, för att använda till reklam för just dig. Kakorna kan innehålla Information i klartext, men ofta krypteras innehållet så att användaren inte kan se vilken information den innehåller. Oftast innehåller kakan en nyckel till en databas på serven, varvid användaren inte har någon kontroll över hur mycket information som finns lagrad om varje enskild person.

Lagar

I EU regleras webbkakorna genom direktivet om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation. Detta betyder att det är förbjudet att lagra information på en användares dator utan deras medgivande. En klar och tydlig information om detta måste alltså anges på en sida som använder sig av cookies.

Risker

Denna i individanpassade information, baserad på sökningar och köp kan kännas integritetskränkande. Kakorna visar på webbplatser som man har besökt och risken finns att om andra kommer åt dessa kakor, så kan dem logga in på användarens konton och webbplatser. Kakor som lagras hos svenska politiker eller myndigheters datorer är offentliga och kan begäras ut.